Relacja z Konferencji Podsumowującej Projekt „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych”