Pogłębienie diagnozy i opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego