Innowacje

« Wszystkie projekty Przedsiębiorczość »       Edukacja »     

 • Science2Business Inkubator Innowacyjności
  Science2Business Inkubator Innowacyjności

  Podstawowym celem „S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności” jest podniesienia liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Działania Inkubatora S2B będą koncentrowały się na wspomaganiu tworzenia nowych firm w następujących obszarach branżowych: Technologie Informatyczne i Mobilne (IT/Mobile), Biotechnologia i Telemedycyna oraz Energia odnawialna.

  www. science2business.pl

 • Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych
  Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych

  Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych jest projektem realizowanym od maja 2010 r. do końca listopada 2011 r. Jego głównym celem jest podniesienie umiejętności pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych.

  www.komercjalizacja-nauki.pl