Projekty Zakończone

Przedsiębiorczość      Innowacje           Edukacja      

 • Science2Business Inkubator Innowacyjności
  Science2Business Inkubator Innowacyjności

  Podstawowym celem „S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności” jest podniesienia liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Działania Inkubatora S2B będą koncentrowały się na wspomaganiu tworzenia nowych firm w następujących obszarach branżowych: Technologie Informatyczne i Mobilne (IT/Mobile), Biotechnologia i Telemedycyna oraz Energia odnawialna.

  www. science2business.pl

 • Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej
  Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej

  Projekt skierowany do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kucharz oraz pokrewnych. Głównym celem projektu było opracowanie z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi programu doskonalenia zawodowego a następnie podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych 45 Nauczycieli z całej Polski.

  www.ensk.fnm.pl

 • Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych
  Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

  Projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu: technik ekonomista, rachunkowości, administracji oraz pokrewnych. Celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli.

  www.enze.fnm.pl

 • Haute Cuisine – kurs wysokich technik kulinarnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
  Haute Cuisine – kurs wysokich technik kulinarnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Projekt zrealizowano w celu przeszkolenia 132 pracowników z 80 mikro i małych przedsiębiorstw gastronomicznych z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w celu zwiększenia ich adaptacyjności do wymogów gospodarki.

  www.hautecuisine.fnm.pl

 • Profesjonalnie przygotowany kucharz źródłem sukcesu rynku kulinarnego w Polsce
  Profesjonalnie przygotowany kucharz źródłem sukcesu rynku kulinarnego w Polsce

  Projekt zrealizowano w celu przeszkolenia 150 pracowników z 90 mikro i małych przedsiębiorstw gastronomicznych w celu zwiększenia ich adaptacyjności do wymogów gospodarki. 40% uczestników stanowili uczestnicy w wieku powyżej 45 +.

  www.kucharz.fnm.pl

 • Kulinarna przyjemność z Warmii i Mazur
  Kulinarna przyjemność z Warmii i Mazur

  Projekt zakładał podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 pracowników podmiotów świadczących usługi gastronomiczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez cykl praktycznych i teoretycznych szkoleń.

  www.kulinarnaprzyjemnoscwm.pl

 • Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych
  Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych

  Celem projektu było podniesienie poziomu znajomości sztuki kulinarnej wśród 32 beneficjentów wybranych spośród osób odchodzących z rolnictwa lub planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w małej gastronomii.

  www.kucharzpr.fnm.pl

 • Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych
  Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych

  Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych jest projektem realizowanym od maja 2010 r. do końca listopada 2011 r. Jego głównym celem jest podniesienie umiejętności pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych.

  www.komercjalizacja-nauki.pl

12