Fundacja Neo Media promuje współpracę biznesu ze środowiskiem nauki, samorządów lokalnych i działania biznesu na rzecz społeczności lokalnych. Zespół fundacji dysponuje doświadczeniem i kwalifikacjami w zakresie dokonywania analiz i komercjalizacji projektów innowacyjnych, inwestowania i wychodzenia z inwestycji w spółkach MSP.

S2B Science2Business Inkubator innowacyjności to projekt skierowany do polskich naukowców, inżynierów i pomysłodawców, funkcjonujący w ramach finansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych powstał z myślą o pracownikach ośrodków naukowych oraz podmiotów działających na rzecz nauki. Jegocel to budowanie potencjału innowacyjnego, którego źródłem jest sprawnie działająca sfera badawcza współpracująca z gospodarką.

PI Innowacje Przyszłością Regionu

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem województwa warmińsko-mazurskiego, jakim jest brak rozwiązań systemowych zwiększających bazę pomysłów i rozwiązań oferowanych jako przedsięwzięcia inwestycyjne oraz brak znaczących instytucji wspierających kapitałowo spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju.

Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji dydaktycznych wśród 90 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach kucharz, kelner oraz zawodach pokrewnych.

INNOWACJE z Warmii i Mazur

Program szkoleniowy dla pracowników jednostek naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów ze środowiska naukowego województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania dokumentacji przedsięwzięcia typu spin off.