Przedsiębiorczość

« Wszystkie projekty      Innowacje »          Edukacja »     

 • Science2Business Inkubator Innowacyjności
  Science2Business Inkubator Innowacyjności

  Podstawowym celem „S2B Science2Business Inkubator Innowacyjności” jest podniesienia liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Działania Inkubatora S2B będą koncentrowały się na wspomaganiu tworzenia nowych firm w następujących obszarach branżowych: Technologie Informatyczne i Mobilne (IT/Mobile), Biotechnologia i Telemedycyna oraz Energia odnawialna.

  www. science2business.pl

 • Haute Cuisine – kurs wysokich technik kulinarnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
  Haute Cuisine – kurs wysokich technik kulinarnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Projekt zrealizowano w celu przeszkolenia 132 pracowników z 80 mikro i małych przedsiębiorstw gastronomicznych z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w celu zwiększenia ich adaptacyjności do wymogów gospodarki.

  www.hautecuisine.fnm.pl

 • Profesjonalnie przygotowany kucharz źródłem sukcesu rynku kulinarnego w Polsce
  Profesjonalnie przygotowany kucharz źródłem sukcesu rynku kulinarnego w Polsce

  Projekt zrealizowano w celu przeszkolenia 150 pracowników z 90 mikro i małych przedsiębiorstw gastronomicznych w celu zwiększenia ich adaptacyjności do wymogów gospodarki. 40% uczestników stanowili uczestnicy w wieku powyżej 45 +.

  www.kucharz.fnm.pl

 • Kulinarna przyjemność z Warmii i Mazur
  Kulinarna przyjemność z Warmii i Mazur

  Projekt zakładał podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 pracowników podmiotów świadczących usługi gastronomiczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez cykl praktycznych i teoretycznych szkoleń.

  www.kulinarnaprzyjemnoscwm.pl

 • Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych
  Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych

  Celem projektu było podniesienie poziomu znajomości sztuki kulinarnej wśród 32 beneficjentów wybranych spośród osób odchodzących z rolnictwa lub planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w małej gastronomii.

  www.kucharzpr.fnm.pl

 • Nie ustawaj, kształć się ustawicznie
  Nie ustawaj, kształć się ustawicznie

  Adresatami projektu były osoby dorosłe z woj. warmińsko-mazurskiego, dla których uzupełnienie bądź zdobycie potwierdzonego formalnie wykształcenia stało się szansą na nowe, bardziej satysfakcjonujące życie zawodowe.

  www.ksztalcenie-ustawiczne.pl