Innowacje

« Wszystkie projekty Przedsiębiorczość »       Edukacja »     

 • INNOWACJE z Warmii i Mazur
  INNOWACJE z Warmii i Mazur

  Projekt zakłada wybór i przygotowanie 20 osób ze środowiska naukowego woj. warmińsko-mazurskiego (w tym 5 kobiet i 15 mężczyzn) do ubiegania się o finansowanie przedsięwzięcia typu spin off ze środków przeznaczonych na inicjowanie działalności innowacyjnej.

  www.iwm.fnm.pl

 • PI Innowacje Przyszłością Regionu
  PI Innowacje Przyszłością Regionu

  Celem projektu jest diagnoza, przetestowanie oraz upowszechnienie systemowych rozwiązań zmierzających do podniesienia poziomu innowacyjności i gotowości inwestycyjnej w regionie. Opracowana zostanie kompleksowa metoda wspierania rozwoju innowacyjnych, akademickich pomysłów biznesowych w województwie warmińsko-mazurskim.

  www.ipr.fnm.pl