Informacja o ilości złożonych ofert i kryteriach podanych w poszczególnych ofertach złożonych przez Oferentów w postępowaniu nr S2B2/13/01